Formularz rejestracji na Warsztaty dla Seniorów 17 maja 2019

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Ankieta

Dobrowolne zgody Uczestnika

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Fundacji Wspierajmy Seniorów z siedzibą przy ul. Ślężnej 114H/10, 53-111 Wrocław stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją warsztatów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji „Warsztatów dla Seniorów” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Fundacji Wspierajmy Seniorów z siedzibą przy ul. Ślężnej 114H/10 we Wrocławiu (53-111).

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Fundacji Wspierajmy Seniorów z siedzibą przy ul. Ślężnej 114H/10 we Wrocławiu (53-111) , stworzonej w celach marketingowych.

Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez Administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych - Obowiązek informacyjny Fundacja Wspierajmy Seniorów

Uczestnictwo

Suma: 0 PLN

Aby dokończyć proces rejestracji należy uzupełnić dane i nacisnąć przycisk "Zarejestruj się",
dopiero gdy pojawi się informacja o prawidłowej rejestracji i wysłaniu potwierdzenia e-mail,
proces zakończył się powodzeniem.